Piaskowanie

To proces technologiczny, w którym używając materiału ściernego w strumieniu sprężonego powietrza poddaje się czyszczeniu lub kształtowaniu dowolną powierzchnię. Piaskowanie jest zbliżone do szlifowania, ale z lepszym efektem - czyszczona powierzchnia jest o wiele równiejsza, dodatkowo zyskuje konieczną do malowania szorstkość.